Velferdkonferansen 2017:

Fakta om unge og utdanning

(Illustrasjon: Shutterstock)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

I anledning Velferdkonferansen har Velferd samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Nedenfor kan du lese om ungdom og utdanning.

Mange gruer seg til å gå på skolen

De fleste unge sier at de trives på skolen, men ikke alle. Hver femte elev gruer seg ofte til å gå på skolen. Det er flere jenter enn gutter som gruer seg.

(Kilde: Ungdataundersøkelsen 2017)

Høyt frafall i skolen

Andelen unge som faller ut av skolen er høyt. Blant elever som startet videregående utdanning i 2011, var det drøyt én av fire som ikke hadde fullført fem år senere. På yrkesfaglige retninger var det fire av ti som ikke hadde fullført i løpet av fem år.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Flere unge utenfor arbeid og utdanning

I 2016 var det 73 000 unge mellom 15 og 29 år som verken var i arbeid, utdanning eller opplæring. For ti år siden var antallet om lag 50 000.

(Kilde: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler