Velferdkonferansen 2017:

Fakta om unge og psykiske plager

(Illustrasjon: Shutterstock)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

I anledning Velferdkonferansen har Velferd samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Nedenfor kan du lese om ungdom og psykiske helseplager.

Psykiske helseplager øker

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, spesielt jenter. På ungdomsskolen har hver femte jente et høyt nivå av depressive symptomer. På videregående gjelder det mer enn hver fjerde jente. Ensomhet er også et større problem blant jenter enn blant gutter.

(Kilde: Ungdataundersøkelsen 2017)
(Kilde: Ungdataundersøkelsen 2017)

(Kilde: Ungdataundersøkelsen 2017)

 

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler