Velferdkonferansen 2017:

Fakta om unge og fattigdom

(Illustrasjon: Shutterstock)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

I anledning Velferdkonferansen har Velferd samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Nedenfor kan du lese om ungdom og fattigdom.

Flere fattige barn*

Antallet barn i fattige familier har økt de senere årene. Totalt 98 200 barn under 18 år – ett av ti barn – levde i familier med vedvarende lavinntekt i 2015. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)
(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

 

*Barnefattigdom er et omdiskutert begrep, men er vanlig å bruke for barn som lever i familier med en inntekt over flere år på under 60 prosent av medianinntekten i befolkningen. Statistisk sentralbyrå bruker begrepet vedvarende lavinntekt for denne gruppen (Medianinntekt: Hvis halvparten av befolkningen tjener mer enn deg og den andre halvparten mindre, ligger du på medianinntekten.)

 

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler