Velferdkonferansen 2017:

Fakta om unge og fattigdom

(Illustrasjon: Shutterstock)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

I anledning Velferdkonferansen har Velferd samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Nedenfor kan du lese om ungdom og fattigdom.

Flere fattige barn*

Antallet barn i fattige familier har økt de senere årene. Totalt 98 200 barn under 18 år – ett av ti barn – levde i familier med vedvarende lavinntekt i 2015. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)
(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

 

*Barnefattigdom er et omdiskutert begrep, men er vanlig å bruke for barn som lever i familier med en inntekt over flere år på under 60 prosent av medianinntekten i befolkningen. Statistisk sentralbyrå bruker begrepet vedvarende lavinntekt for denne gruppen (Medianinntekt: Hvis halvparten av befolkningen tjener mer enn deg og den andre halvparten mindre, ligger du på medianinntekten.)

 

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler