Trygderett

Statens pensjonskasse fikk flere henvendelser fra «Per» om at han kunne ha fått for mye utbetalt uførepensjon i 2009. Likevel gikk det fem år før de krevde beløpet tilbakebetalt. I tillegg hadde de gjort enda en feilutbetaling.
 

Nav mente «Marie» og far til hennes yngste sønn var samboere, og at hun derfor ikke var enslig forsørger. Trygderetten mente saken ikke var godt nok opplyst.

«Bjarte» søkte om gjenopptak av søknad om ytelse som ung ufør, og viste til ny dokumentasjon om de helsemessige konsekvensene av en voldelig oppvekst. NAV mente de nye opplysningene var kjent da NAV hadde behandlet saken tidligere, og at det ikke var grunnlag for gjenopptak av saken.

NAV mente «Bjørn» ikke kunne få grunnstønad før diagnosen cøliaki var påvist ved vevsprøve foretatt ved tynntarmsgastroskopi. Det innebar åtte måneder med kosthold som gjorde ham dårlig.

Nav mente at oppgitt tidspunkt om tilgjengelighet som spåkone og healer skulle regnes som arbeidstid selv når ingen tok kontakt. Det var ikke Trygderetten enig i.

NAV avslo krav om arbeidsavklaringspenger selv om «Meeriams» arbeidsevne som renholder var nedsatt med minst 50 prosent. NAV mente at helseproblemene ikke var en vesentlig årsak til hennes nedsatte arbeidsevne, ettersom hun ikke kunne snakke godt norsk.

«Kenneth» hadde bidragsgjeld som ble nedbetalt gjennom trekk i lønn fra arbeidsgiver. I tillegg hadde han gjeld knyttet til feilutbetalinger og en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

«Arvid» jobbet i jordbruket med å sprøyte åkre, men fikk avslag på krav om å få godkjent sykdom som yrkessykdom. Nav og Trygderetten mente det ikke var bevist at plagene skyldtes påvirkningen av kjemikaliene han hadde vært utsatt for.

Anne skrev på bloggen sin at hun var opptatt med trening, bryllupsplanlegging og oppgaver i hjemmet med barna. Det skulle hun ikke ha gjort, for både Nav og Trygderetten mente at hun da ikke burde få uføreytelse som ung ufør.

Ranil kom til Norge i 1989, og jobbet deretter i 11 år før han fikk en tung stablemaskin over seg på jobb og ble liggende fastklemt i drøye to timer. Etter dette kom han aldri tilbake til inntektsgivende arbeid.

Så lenge Elise klarte å delta i sosiale aktiviteter i begrenset grad og gjennomføre studiene, om enn noe forsinket, var hun i følge NAV ikke rammet av ME i alvorlig grad.  At hun seinere ble verre, var ikke nok til å få innvilget ytelse som ung ufør.

Silje er operasanger, og ble innvilget 60 prosent uførepensjon. Etter at hun fikk økt inntekt, mistet hun uførepensjonen med tilbakevirkende kraft og måtte betale deler av uførepensjonen tilbake. Lagmannsretten mente saken ikke var godt nok utredet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler