Verdier, vafler og velferd

Leder

Tore Kristensen er ansvarlig redaktør i Velferd. (Foto: Werner Juvik)

«En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Det er som om visjonene mangler i årets valgkamp. Hvordan blir landet vårt når du stemmer det ene eller det andre?

For velgerne har det så langt vært utfordrende å plukke ut de klare valgalternativene. Blant annet har Norske verdier blitt et hett tema.

«En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro.»

Da skulle man tro at verdier som tillit, rettferdighet og frihet, som den dødssyke professor Per Fugelli drar fram i sitt «avskjedsbrev» til det norske samfunnet, skulle bli det store temaet.

 

Men hva har vi fått?

En opphetet diskusjon om hvorvidt våre kristne verdier er truet. Og at det Norske, som vafler og brunost, er truet. Burde ikke politikerne heller diskutere om vår velferdsstat er truet? Den er kanskje det aller viktigste samfunnslimet vi har, og vi må ha tillit til at velferdsgodene fordeles rettferdig for at det skal fungere.

Det er politikerne som styrer utviklingen og som fordeler velferdsgodene til folket. Mer skattelette fra høyresiden vil nødvendigvis ha en pris. Hva går det utover når formueskatten reduseres for de rikeste? Er det innstramninger i sykelønnsordningen som skal betale det gildet? Og når venstresiden vil øke formueskatten, vil det medføre at det blir færre arbeidsplasser? Det er slike saker valgkampen burde dreie seg om, ikke litt uklare kristne verdier eller vafler.

 

Valgkampen har heldigvis også hatt litt substans. På velferdsfeltet har vi hatt kimen til en interessant diskusjon om hvorvidt private aktører, av venstresiden omtalt som velferdsprofitører, skal få fortsette å drive med velferdstjenester. Her er det klare politiske skillelinjer. For velgerne er det faktisk mulig å velge om de skal støtte partier som mener at velferd kan settes ut på anbud, eller de kan støtte partier som mener at det offentlige er best egnet til å sørge for våre velferdstjenester.

Det kommer ikke samfunnet til gode at private aktører skal kunne ta ut utbytte, mener man på venstresiden. Mens høyresiden mener at private kan drive mer effektivt og gi mer velferd for pengene, og at det er rett og rimelig at de kan ta ut et velfortjent utbytte

Dette er en interessant diskusjon som gjerne kunne fått mye større oppmerksomhet i valgkampen.

 

En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro. I Norges statsbudsjett utgjør velferdsdelen rundt regnet en tredjedel av totalbudsjettet. Omtrent 400 milliarder kroner skal fordeles hvert år slik at nasjonens befolkning får hjelp når det er behov, støtte fra Nav ved arbeidsledighet, sykepenger, sosialhjelp osv.

De vi skal velge til å forvalte velferdsstatens goder, bør derfor legge opp til en valgkamp der nettopp det er hovedtema, så kan vi som etter beste evne prøver å følge med på partilederdebatten, kose oss med kaffen og vaflene mens vi gjør oss opp en mening om hvem vi skal velge denne gang.

 

Godt valg!

Siste fra Velferd.no

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Leder

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler