Tell egne feil også – ikke bare andres

SJEKKER IKKE BJELKEN: At ansatte i Nav gjør feil må vi regne med. Det som forundrer oss, er at Arbeidsdepartementet ikke ønsker å få regnet på hvor stort beløp det er som finner veien ut av felleskassa som følge av Nav-ansattes feil, skriver redaktør Karin Helene Haugen i denne lederartikkelen.

SJEKKER IKKE BJELKEN: At ansatte i Nav gjør feil må vi regne med. Det som forundrer oss, er at Arbeidsdepartementet ikke ønsker å få regnet på hvor stort beløp det er som finner veien ut av felleskassa som følge av Nav-ansattes feil, skriver redaktør Karin Helene Haugen i denne lederartikkelen.

Det kan være mer å hente økonomisk på å få bukt med saksbehandlingsfeil i Nav enn på å avsløre trygdesvindlere. Da er det påfallende at dette problemet ikke får like stor oppmerksomhet fra Arbeidsdepartementet som trygdesvindel.

Det er menneskelig å feile. Mange av oss lærer på den måten. Men det forutsetter at vi ser feilene vi gjør. Det får meg til å tenke på dette med bjelken, altså bjelken i eget øye som man ikke vedkjenner seg. I stedet ser man flisa i den andres øye.

Bjelken har vært brukt som bilde på så mange ulike menneskelige forhold, helt siden det ble populært gjennom utbredelsen av Matteus-evangeliet. Denne gangen er bjelken et bilde på Navs feilutbetalinger på grunn av saksbehandlingsfeil og et departement, som riktignok ikke benekter at bjelken eksisterer, men som likevel ikke har noen planer om å få sjekket størrelsen på den. Og da blir det jo ikke så lett å få vurdert i hvilken grad den kan fjernes.

Resultatet av denne bjelkevegringen er at ingen kjenner størrelsen på denne typen feilutbetalinger i Norge, men man regner med at det dreier seg om store beløp. I Sverige beregnet de slike feilutbetalinger til 10,4 milliarder i 2009, et beløp som var betydelig større enn det folk fikk utbetalt på grunn av trygdesvindel. Dessverre er det vel liten grunn til å tro at det forholder seg annerledes i vårt land.

Ifølge bergprekenen må vi starte med å fjerne bjelken fra vårt eget øye. Først da kan vi se klart. Og først da kan vi hjelpe vår bror med å ta flisen ut av hans øye. Det er noe med rekkefølgen her som Jesus var opptatt av, og som kanskje har noe for seg i våre dager også.

At ansatte i Nav gjør feil, akkurat som alle andre, må vi regne med. Det som forundrer oss, er at Arbeidsdepartementet ikke ønsker å få regnet på hvor stort beløp det er som finner veien ut av felleskassa som følge av Nav-ansattes feil. Hittil har de bare bestilt beregninger på hvor mye som feilutbetales på grunn av folks svindelforsøk overfor Nav.

Det er selvfølgelig veldig alvorlig å putte fingrene sine ned i felleskassa uten å ha rett til det. Og selvfølgelig bør Nav fortsette med å forsøke å sette en stopper for denne typen kriminalitet. Det handler blant annet om tillit, tillit til Nav spesielt og til velferdsstaten generelt. Folk som jobber så godt de kan og betaler sin skatt, de blir selvfølgelig forbanna på snyltere og gratispassasjerer. Slik kriminalitet gjør jo at det blir mindre igjen til dem som virkelig trenger hjelp.

Et viktig poeng i denne sammenhengen er at det gjør det også når Nav-ansattes saksbehandlingsfeil bidrar til feilutbetalinger. Ja, det kan til og med være mer å hente økonomisk på å få bukt med saksbehandlingsfeil enn på å avsløre trygdesvindlere. Da er det påfallende at dette problemet ikke får like stor oppmerksomhet fra Arbeidsdepartementet som trygdesvindel.

Det er mulig at det er vanskelig å kartlegge omfanget av denne typen feilutbetalinger, men de får det altså til i Sverige og også i Storbritannia. Så her har Nav en gyllen mulighet til å få styrket sitt renommé. Derfor har vi et forslag:

Sjekk bjelken i eget øye. Se så om det er mulig å få den ut. Belønningen kan bli meget stor. Og kanskje lærdommen fra den øvelsen kan gi en velkommen sideeffekt, som for eksempel at det ikke blir så lett å svindle Nav.

Denne lederartikkelen sto på trykk i Velferd 3-2013 Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler