Nye lover kan vokterjobben lettere

Først ble ansvaret for både likestillings- og diskrimineringssaker samlet hos ett ombud. Nå skal Norges første vaktbikkje på dette feltet få en ny lov å forholde seg til. Det er hun neppe lei seg for.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har nemlig lovet å sette ned et utvalg som skal komme med forslag til én enhetlig lov mot diskriminering av funksjonshemmede. I dag har vi et villniss av paragrafer på dette området spredt rundt i en rekke forskjellige lover.

Og når statsråden først er ute for å gjøre likestillingslandskapet mer oversiktlig, har han bestemt seg for også å rydde opp i jungelen av andre antidiskrimineringslover. Derfor setter han nå også ned et lovutvalg som skal utrede én samlet lov mot alle former for diskriminering. Blir det en realitet, får ombudet enda en grunn til å smile fornøyd.

I dag har hun arbeidsmiljøloven til å smekke folk over fingrene med hvis noen i arbeidslivet diskrimineres på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell legning, etnisk bakgrunn, funksjonshemming, kjønn eller alder. Dessuten skal hun være vaktbikkje for likestillingsloven, diskrimineringsloven, eierseksjonsloven, husleieloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven.

Det mangler med andre ord ikke på lover som ombudet kan slå i bordet med når hun får melding om at noen opplever seg tilsidesatt, forbigått eller tråkka på.

Paradoksalt nok er det derfor Bjarne Håkon Hanssens lovutvalg møtes med forventninger – og med løfter om at det toårige lovarbeidet vil bli fulgt nøye. For dette er et felt der det ikke bare er mange paragrafer, men også mange sterke aktører.

Denne lederartikkelen sto på trykk i Velferd 6- 2006.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler