Nav-effekten – finnes den?

Nav-logo

Nav-logo

Mye av byggestøvet som Nav-reformen virvlet opp rundt om i alle landets kommuner, er i ferd med å legge seg. Og man begynner å skimte hvilke effekter tidenes mest omfattende velferdsreform har avstedkommet.

Derfor trommet Forskningsrådet nylig sammen til en konferanse, der vi fikk presentert en lang rekke forskeres funn så langt. De hadde alle sammen lett etter Nav-effekten på ulike områder. Så visse forventninger var til stede i salen da Norges mest omfattende forskningsbaserte evaluering skulle presenteres.

Det første den store jakten på Nav-effekter kunne fortelle oss var at Nav-reformen har gitt nye utfordringer, utfordringer som man ikke så i den tidlige fasen av iverksettingen. Dessuten hadde forskerne funnet at vi nesten er tilbake ved begynnelsen når det gjelder reformens viktigste begrunnelse – raskere overgang til jobb. Altså har det i mellomtiden, i den såkalte kaosperioden, vært verre enn før reformen og nå har man nesten rykket tilbake til start.
 
Andre forskere, som hadde sett på samordningseffektene for ulike grupper brukere av Navs tjenester, hadde følgende konklusjoner for de ulike gruppene: ingen effekt, litt blanda effekt, liten forskjell. En positiv effekt hadde forskeren likevel funnet: effekten for gruppen langtidssykmeldte var én prosent i riktig retning... Men foreløpig kunne man ikke si noe om langtidseffekter. Ett funn var likevel tydelig: troen på reformen blant Nav-ansatte hadde sunket fra 80 til 59 prosent på to år, fra 2008 til 2010.
 
Uten å nevne hva Nav-reformen har kostet, så er det jo likevel en smule nifst å høre seriøse, balanserte forskere si at i den grad vi finner effekter, så er de negative. Selv om en gruppe forskere, som hadde studert sin tildelte bit av reformen, konkluderte med at de ikke hadde funnet veldig negative resultater – noe man kanskje kunne ha ventet etter all negativ omtale i pressen.
 
Nav-reformen ble lansert sammen med store forventninger. Hovedinntrykket en sitter igjen med er altså at forskerne foreløpig knapt har kunnet påvise noen effekter i det hele tatt, at vi etter fem år befinner oss på et slags nullpunkt.
 
Ut fra enkelte kommentarer under konferansen kan det se ut som om både iverksettere og forskere er i ferd med å senke lista for hvilke positive effekter vi kan forvente oss av reformen. Det er i hvert fall ingen god løsning, verken for Nav-ansatte eller brukere.
 
Nav bør heller ta skikkelig tak i en av de nye utfordringene som evalueringen peker på: «de ustabile relasjonene mellom saksbehandler og bruker», med andre ord den store utskiftingen av «din saksbehandler», som mange brukere klager over. For en ting er i hvert fall sikkert: Nå handler det om å bygge opp stabilere ansatt-bruker-relasjoner, å utvikle tillitsrelasjoner, hvis ikke neste evaluerings-korsvei skal bli like lite effektfull som denne gangen.
 
Denne lederartikkelen sto på trykk i Velferd 7-2011
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler