Jungelhjelpen

UAVHENGIG AV SYSTEMET: – Det er viktig at vi har en fri og uavhengig stilling. Vårt arbeid er basert på tillit, og vi tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, sier leder for Personlig ombud-prosjektet i Oslo, Ellen Eriksen (t.v.) og personlig ombud Gro Tingelholm til magasinet Velferd. Ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom, påpeker Velferds redaktør i denne lederartikkelen.

UAVHENGIG AV SYSTEMET: – Det er viktig at vi har en fri og uavhengig stilling. Vårt arbeid er basert på tillit, og vi tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, sier leder for Personlig ombud-prosjektet i Oslo, Ellen Eriksen (t.v.) og personlig ombud Gro Tingelholm til magasinet Velferd. Ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom, påpeker Velferds redaktør i denne lederartikkelen. Foto: Siv Nærø ©Siv Nærø

I Oslo bidrar personlige ombud til at folk kommer seg raskere gjennom den offentlige jungelen og over i meningsfull aktivitet. Personlig ombud bør bli et tilbud til mennesker over det ganske land, mener Velferds redaktør.

– Det er en jungel der ute, sier en ung kvinne til magasinet Velferd, og snakker om «systemet». Da tenker hun ikke bare på Nav, men også på ulike andre offentlige instanser, på dem som er satt til å samarbeide for å hjelpe mennesker som trenger deres tjenester. Det kan dreie seg om utdanning, ulike former for helsehjelp og sosialhjelp og de mange tilbudene innen arbeidsmarkedstiltak.

Sin unge alder til tross har denne unge kvinnen ganske lang erfaring med systemet. Og hun har erfart at det ikke er noen spøk å gå inn i denne jungelen alene. For den er ikke bare vanskelig å forstå. Det kan også være vanskelig å bli forstått av dem som har sitt daglige virke her. Ja, det hele kan, som hun sier, rett og slett oppleves som en jungel – der snublerøttene er mange og ikke alltid like lett å få øye på – før man ligger der og kan ikke annet.

Og det er slett ikke slik at man må være alvorlig psykisk syk for å oppleve at man stanger hodet i uforståelige regler og formuleringer når man etter lang tids overveielser drister seg inn på for eksempel et Nav-kontor.

Uavhengig jungelhjelp

Det er her det vi kaller Jungelhjelpen kommer inn og gjør det lettere å bli hørt og forstått, slik at man kan få den skreddersydde hjelpen myndighetene sier at vi har krav på.

Det var for tre år siden, da jungeltrommene hadde forkynt både lenge og vel at det fantes en del svært ugjennomtrengelige partier i systemet, at budskapet nådde fram til noen kloke hoder. Og de så da at det ikke fantes noen stifinnere for folk som måtte begi seg ut på en for dem ukjent ferd. Dermed ble Jungelhjelpen, eller ordningen med Personlig ombud som det egentlig heter, opprettet. Det personlige ombudet skal arbeide oppsøkende på dine premisser og ikke minst, det skal være uavhengig av offentlige myndigheter.

Til å begynne var de to personer som skulle ta seg av dette viktige oppdraget. Fra og med i høst er de tre.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Foreløpig er det bare noen få mennesker i Oslo som har fått nyte godt av ordningen med Personlig ombud, til sammen rundt 100 personer.

I Sverige, der denne ideen kommer fra, finnes det rundt 350 personlige ombud spredd utover hele landet. Der har forskerne funnet ut at personlig ombud ikke bare gjør livet lettere å leve for den som får hjelp. Ordningen er også samfunnsøkonomisk lønnsom. For ombudene bidrar ofte til at folk kommer seg raskere gjennom jungelen og over i en mer meningsfull aktivitet.

Så hvorfor satses det ikke mer på denne ordningen i Norge? Vi oppfordrer hermed politikerne til å gi klar beskjed om at de ønsker personlige ombud, slik at mennesker over det ganske land kan få nyte godt av Jungelhjelpen.

Denne lederartikkelen sto på trykk i magasinet velferd 5-2013. Der kan du også lese en reportasje om ordningen med personlig ombud i Oslo. Elektronisk oppgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler