Forandring på jobben kan fryde

To fortellinger om forandringsprosesser fra vår nære virkelighet, ved Lotte sykehjem i Danmark og hos Avinor i Norge, er utgangspunktet for Eli Skjeseths kronikk i Velferd. Hun drøfter hva som skiller omstillingene ved disse to arbeidsplassene og hva som skal til for å få til en vellykket forandring på arbeidsplassen.

Mange har fått med seg solskinnshistorien fra Lotte Sykehjem i København, omtalt i NRKs program Puls nylig. Der nyter beboerne nyter alderdommen i lange drag, mens de ansatte stortrives med tilnærmet null sykefravær. Den driftige bestyrer Thyra Frank har snudd opp ned på forestillingen om hva et sykehjem skal være. Hun har gjennomført et stykke endringsledelse som får andre omstillingstiltak til å fortone seg som ganske puslete. Litt senere her på berget er vi vitne til effekten av Avinors endringsledelse; flygelederne sykmelder seg når de får vite at jobben skal flyttes. De viser oss med stor tydelighet hvor fullstendig avhenging vi er av deres psykiske tilstand og deres arbeidsinnsats.

Likheten og forskjellene

Likheten mellom disse fortellingene er at de begge handler om forandringsarbeid, det vil si bevisste tiltak fra ledere for å skape forandring. Likheten fortsetter i det at forandringene retter seg mot rammene for en virksomhet. Avinor flytter grenser gjennom omstrukturering og flytter enheter geografisk. Thyra Frank flytter grenser for hva som er tillatt og ønskelig på et sykehjem. Her slutter likheten. Måten grenser blir flyttet på er helt ulik. Begge steder har forandringen direkte effekt på sykefravær, men i diametralt motsatt retning. At en dårlig håndtert og sentraldirigert flytteprosess kan få negative følger på motivasjon og helse, er ikke vanskelig å forstå. Det finnes mange eksempler på det. Å lære av feil i omstillingsprosesser ser ut til å sitte langt inne hos ledere på topp-plan, selv om de, eller personalsjefene deres, reiser fra konferanse til konferanse for å ”Høre Om Erfaringene til …diverse guruer og halvguruer”.

Studere nøkkelen til suksess

Jeg synes det er mer interessant å studere hva som er nøkkelen til suksess i forandringsarbeid á la Lotte sykehjem. Det kan være vanskeligere å virkelig forstå og lære av denne fortellingen enn av Avinors. Det er en fare for at lærdommen av dette korte glimt av en drivende leder og hennes flotte medarbeidere blir stående som noe uoppnåelig: ”det kan bare skje i Danmark”, ”det er så personavhengig, jeg eller vi kunne aldri få til noe i nærheten”, og så videre. Hva om vi stoppet litt og sa til oss selv og hverandre: Si ikke det! Fortellingen om Lotte sykehjem viser hvilken kraft som ligger i medarbeidere som virkelig tror på det de jobber med, og hvilken helsegevinst som ligger i dette. Den forteller at det er fullt mulig å mobilisere denne kraften – også som ett ledd i et større system: sykehjemmet er kommunalt, og har samme budsjettrammer som andre sykehjem. Fortellingen om Avinors medarbeidere på Røyken viser også hvilken kraft medarbeiderne besitter, og hvor betydningsfull en personlig, psykisk tilstand kan være. Et menneskes tilstand er avgjørende for om det har tilgang til sine ressurser. Tilstander smitter meget effektivt i praksisfellesskapet på arbeidsplassen, på godt og vondt.

Les hele kronikken i Velferd 6/7-2004

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler