Vox bytter navn

Direktør i Kompetanse Norge (tidligere Vox) Gina Lund. Foto: Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 fastslått at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til Kompetanse Norge.

Navnebyttet vil gjelde fra 1. Januar, skriver Vox på sine nettsider.

– Norge står overfor en omstilling og det er bred enighet om at utfordringene må møtes med ytterligere satsing på kompetanse. Da må også navnet på det samordnede organet for kompetansepolitikken ha et navn som gjenspeiler dette nasjonale samfunnsoppdraget, sier Gina Lund, direktør i Vox.

Fra 1. januar vil også nettstedet vox.no skifte til kompetansenorge.no og kompetansenoreg.no.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler