Utvalg sier nei til lav lønn for flyktninger

VIL HA MER KVALIFISERING: Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

En generell reduksjon av de laveste lønnsnivåene er ikke en farbar vei å gå for å øke jobbmulighetene for flyktninger, mener et offentlig utvalg.

Utvalget har vært ledet av forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå. Utvalget har sett på lønnsdannelsen i Norge og de har kommet fram til at en reduksjon av de laveste lønnsnivåene ikke vil være forenlig med den norske modellen.

Kvalifisering må være hovedgrepet for å få flere flyktninger i arbeid, mener utvalget. Det gjelder både formell utdanning, språkkunnskaper, annen kompetanse og yrkeskvalifikasjoner.

Utvalget mener at det også må legges vekt på å gi flyktninger innsikt i sentrale sider ved norsk samfunns- og arbeidsliv, som likestilling og arbeidstakeres rettigheter og plikter.

Utvalget anbefaler å se på ordninger som kombinerer lønnet arbeid og opplæring. Det kan være en god strategi for å få flere flyktninger raskere inn i arbeidsmarkedet samtidig som tariffavtaler og standardene i arbeidslivet opprettholdes, mener utvalget.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler