Under halvparten i jobb etter dagpengestopp

(Illustrasjonsfoto: Werner Juvik)

Nav utførte nylig en undersøkelse for å se hvor mange som var kommet tilbake i arbeid seks måneder etter at de hadde nådd maksgrensen for dagpengeytelser.

Man kan motta dagpenger i maksimalt to år, og konklusjonen var at under halvparten, eller 44 prosent, av de 6113 personene som var med i undersøkelsen, var i jobb igjen et halvt år etter dagpengestopp, skriver E24.no.

Av disse 44 prosentene mottok ni prosent i tillegg en ytelse fra Nav. Videre var om lag to av ti fortsatt registrert hos Nav uten å motta noen ytelser, mens drøyt én av ti mottok Nav-ytelser uten å være i jobb.

De resterende tyve prosentene var forsvunnet ut av Navs registre, enten fordi de var blitt selvstendig næringsdrivende, hjemmeværende, utvandret eller døde.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler