Sverige: Psykiske lidelser gir lengst sykmelding

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Personer som er sykmeldt med psykiatriske diagnoser bruker lengre tid på å komme tilbake til jobben enn personer med andre diagnoser. Det går fram av en studie fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

Psykiatriske diagnoser gir mer langvarige sykmeldinger enn alvorlige fysiske lidelser som kreft og hjerte- og karsykdommer, viser studien.

De siste årene har det vært en økning i sykefraværet i Sverige, og den største økningen er knyttet til psykiske lidelser. Siden 2014 har dette vært den vanligste årsaken til sykmelding i Sverige.

I fjor høst hadde 44 prosent av alle sykmeldte en psykiatrisk diagnose.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler