Sverige: Psykiske lidelser gir lengst sykmelding

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Personer som er sykmeldt med psykiatriske diagnoser bruker lengre tid på å komme tilbake til jobben enn personer med andre diagnoser. Det går fram av en studie fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

Psykiatriske diagnoser gir mer langvarige sykmeldinger enn alvorlige fysiske lidelser som kreft og hjerte- og karsykdommer, viser studien.

De siste årene har det vært en økning i sykefraværet i Sverige, og den største økningen er knyttet til psykiske lidelser. Siden 2014 har dette vært den vanligste årsaken til sykmelding i Sverige.

I fjor høst hadde 44 prosent av alle sykmeldte en psykiatrisk diagnose.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler