Sverige: Langsom integrering i arbeidslivet

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

For mange flyktninger tar det lang tid å etablere seg på det svenske arbeidsmarkedet. Etter fem år har 70 prosent hatt en eller annen form for arbeidsinntekt i minst ett år, men full integrering i arbeidslivet tar ofte vesentlig lengre tid, viser en rapport fra forskningsinstituttet IFAU.

Menn kommer langt raskere i jobb enn kvinner. De har også høyere inntekt, ifølge rapporten. Den omfatter personer som har kommet til Sverige som flyktninger eller på familiegjenforening i perioden 1990-2014.

Integreringstakten er overraskende stabil, ifølge rapportforfatterne. De finner ingen merkbare endringer som følge av skiftende konjunkturer eller variasjoner i hvor mange som har kommet til Sverige i ulike år.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler