Sverige: Høyest fravær blant kvinner i omsorgsyrker

FLEST KVINNER: Kvinner som jobber med mennesker, blant annet innen helse, omsorg og skole, har generelt stor risiko for å bli sykmeldt med psykiske diagnoser.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kvinner som jobber i helse- og omsorgssektoren har det høyeste sykefraværet blant svenske arbeidstakere.

150 av 1 000 ansatte i denne sektoren hadde et fravær på mer enn 14 dager i 2015, ifølge tall fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

For menn var det høyest sykefravær i transportbransjen, men 105 fraværstilfeller per 1 000 ansatte. En annen mannsdominert bransje med høyt sykefravær er bygningsbransjen, med 91 fraværstilfeller per 1 000 ansatte

Sett under ett er sykefraværet større i kommuner og fylker enn i statlig og privat sektor, viser tallene fra Försäkringskassan.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler