Store variasjoner i sykefraværet

Nav-direktør Sigrun Vågeng. (Foto: Werner Juvik)

Lengden av sykefravær varierer sterkt fra fylke til fylke, viser fersk sykefraværsstatikk fra Nav.

I Oslo varer sykefraværene kortest, med en gjennomsnittlig sykefraværslengde på 29 dager. I den andre enden finner vi Aust-Agder med en gjennomsnittlig varighet på 52 dager.

Varigheten av sykefravær har økt mest i Rogaland. Der har gjennomsnittlig sykefraværslengde gått opp fra 31 til 35 dager på to år.

– At varigheten på sykefravær i Rogaland har økt de to siste årene, henger trolig sammen med økt ledighet i fylket. Vi vet fra tidligere at når ledigheten øker, øker også lengden på sykefraværet, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler