Store sosiale helseforskjeller

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land, skriver Folkehelseinstituttet.

Kvinner og menn med lengst utdanning lever seks til sju år lengre og har bedre helse enn de med kortest utdanning. Ulike røykevaner i disse gruppene er trolig en spesielt viktig årsak til de sosiale forskjellene i dødelighet i Norge.

Det er også store forskjeller i helse og levealder mellom norske kommuner og fylker. Innad i Oslo er levealderforskjellen nesten ni år mellom bydelene. Oslo har størst forskjell mellom bydelene sammenlignet med Bergen, Stavanger og Trondheim.

I andre europeiske land har det vært en utjevning mellom utdanningsgruppene i form av at færre dør av hjerteinfarkt og røykerelaterte sykdommer. Livsstilsendringer og behandling av høyt blodtrykk og kolesterol er også viktige faktorer.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler