Stabilt sykefravær, men flere blir psykisk syke

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Det legemeldte sykefraværet økte med 0,6 prosent og det egenmeldte gikk ned med 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall fra 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Det totale sykefraværet var stabilt på 6,4 prosent i denne perioden. 

– Det siste kvartalet har det totale sykefraværet holdt seg stabilt. Derimot ser vi endringer i årsakene til sykefravær det siste året. Det er nå flere som er sykmeldt for mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon sammenlignet med samme periode i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav.

Psykiske lidelser sto for omtrent 20 prosent av alt sykefravær i 1. kvartal. Sammenlignet med i fjor er det 250 000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon.

Sykefraværet øker i privat sektor

Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 12,2 prosent, men IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon er så langt ikke nådd. Det legemeldte sykefraværet var 5,6 prosent i 1. kvartal 2017. Dette er en økning på 2,8 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2016.

I følge Nav kom den største økningen i sykefraværet i privat sektor hvor sykefraværet økte med 3,4 prosent på ett år. Det var ansatte i olje- og gassutvinning, jordbruk, skogbruk, fiske og industrien som hadde den største veksten i sykefraværet.

I offentlig sektor var det undervisning som hadde den største veksten i sykefraværet med 3,2 prosent. Det er fremdeles helse og sosiale tjenester som har det høyeste sykefraværet med 8,1 prosent. Den gjennomsnittlige lengden på et sykefraværstilfelle var 39 dager. Dette er en økning på 1,5 dag sammenlignet med samme periode året før.

Det er stor variasjon mellom fylkene i gjennomsnittlig varighet. Oslo har den korteste varigheten med 30 dager og i den andre enden er Aust-Agder med en gjennomsnittlig varighet på 52 dager. I de fleste fylkene økte varigheten. Den økte mest i Vestfold med 8,2 prosent. Sogn og Fjordane har redusert varigheten med 5,2 prosent.

 

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler