Spår likedelt foreldrepermisjon

Leder av NHO, Kristin Skogen Lund. (Foto: NHO)

Norske fedre har tatt ut en mindre del av foreldrepermisjonen etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker. Det viser tall fra Nav, og utviklingen bekymrer næringslivets hovedorganisasjon NHO.

– Det er uheldig om det settes et slikt mønster i familiene. Om vi derimot deler permisjonen mer likt vil også forsørgeransvaret i familien og yrkeskarrieren bli mer likestilt, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund til NRK.

Sammen med LO mener NHO det ikke er usannsynlig at foreldrepermisjonen kan ende opp likedelt mellom far og mor om få år.

– Vi vil nok over tid være villig til å gå mot et forslag som nærmer seg en todeling, sier Skogen Lund.

Foreløpig har ingen av partiene på Stortinget gått inn for et forslag der permisjonen deles likt.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler