Spår framtidas «Navere»

Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Ida Kristine Holm

I Navs «Omverdensanalyse 2016» har direktoratet sett nærmere på hvilke grupper som vil prege Nav-statistikken i framtida.

Innvandrere som ikke kan norsk, unge med lav utdanning og personer med psykiske lidelser kommer til å prege Nav og Norge frem mot 2030.

Nav-direktør Sigrun Vågeng uttaler til Aftenposten at både unge og innvandrere står høyt på hennes prioriteringsliste, og at disse gruppene sårt trenger et kompetanseløft for å lykkes bedre på arbeidsmarkedet.

Hun lover tettere samarbeid med videregående skoler og helsevesenet. Ifølge arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie jobbes det også målrettet med å styrke utdanning og kvalifisering for flyktninger.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler