Soning med fotlenke gir lavere tilbakefall

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Lovbrytere som soner med fotlenke begår litt færre lovbrudd senere enn de som må sone i fengsel, skriver forskning.no.

De som er idømt en fengselsstraff på maksimum fire måneder eller har mindre enn fire måneder igjen av straffen, kan søke om å få sone med fotlenke. Da får de sone hjemme i stedet for i fengsel og får mulighet til å gå på jobb eller skole.

Nå har forskere undersøkt hvordan denne ordningen påvirker om straffedømte begår nye lovbrudd.

– Vi finner en reduksjon på ti prosent i nye lovbrudd fra før til etter innføringen av fotlenkeordningen, forteller Synøve Andersen ved Statistisk sentralbyrå til forskning.no.

Fotlenke ser ut til å fungere best for dem som ikke har sittet i fengsel tidligere, og for dem som var i jobb før soningen, forteller Andersen.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler