Sliter med lav inntekt

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Inntektsforskjellene blant nordmenn øker, og stadig flere lever på lav inntekt, skriver NTB.

Nesten 11 prosent hadde relativ lavinntekt i 2014, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og halvparten av disse sto uten jobb eller hadde svak tilknytning til arbeidslivet.

Grupper med relativ lavinntekt kan være enslige forsørgere, flyktninger eller personer som får ulike former for trygd eller stønad. Også blant aleneboende minstepensjonister og sosialhjelpsmottakere er andelen som har lite å leve av særlig stor, ifølge SSB.

Gruppene hvor lavinntekten har økt mest de siste årene er for uførepensjonister og personer med nedsatt funksjonsevne. Siden 2011 har barn større lavinntektsrisiko enn befolkningen generelt. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av denne gruppen.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler