Skal få sykemeldte raskere ut i jobb

(Illustrasjonsfot: Øivind Fjeldstad)

Et nytt forskingsprosjekt i regi av NTNU og Nav skal teste om bedre Nav-oppfølging tidlig i sykemeldingsforløpet har god effekt for å få folk rasker ut i jobb. Det opplyser Gemini.no.

I prosjektet skal Nav-ansatte bruke metoden motiverende intervju - konstruktive samtaler der brukeren får mulighet til å reflektere over egen situasjon og ut fra dette foreta nødvendige valg som kan føre til endring – på tross av sykdom.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler