Sju av ti imot velferdsprofitt

(Ilustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Gorm Kallestad)

68 prosent er helt eller delvis enige i at det bør bli vanskeligere å ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester, som sykehjem, barnevern og barnehager. Det viser en spørreundersøkelse utført av Sentio for Klassekampen.

Fagforbundet gleder seg over resultatet av denne undersøkelsen, da de organiserer mange av de ansatte som yter disse velferdstjenestene.

– Det er et overveldende flertall mot profitt i velferden. Dette bekrefter det tidligere undersøkelser har vist, nemlig at skattefinansierte velferdstjenester skal drives i offentlig egenregi og ikke av profittbaserte selskaper, sier leder i Fagforbundet Mette Nord til Klassekampen.

Politisk ser ikke Høyre, Frp og Venstre på kommersielle ytere av velferdstjenester som problematisk, mens SV og Rødt går lengst i å ville forby velferdsprofitt. Arbeiderpartiet, KrF pg Senterpartiet er i ulik grad skeptiske eller imot velferdsprofitt.

 

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler