Seniorsamarbeid i finansnæringen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Senter for seniorpolitikk (SSP), Finans Norge og Finansforbundet samarbeider i vår om prosjektet «Seniorpolitikk i finansnæringen», skriver SSP på sine nettsider.

– Vi skal kartlegge situasjonen for seniorer (55+) i finansnæringen. Det vil si å beskrive antall seniorer og pensjoneringsatferd, som gjennomsnittsalder for når folk går av med pensjon. I tillegg vil vi gjerne høre hvilke vurderinger som ligger til grunn for om den enkelte går av med pensjon og slutter, eller velger å fortsette i arbeid sier seniorrådgiver Linda Hauge, i SSP.

Formålet med prosjektet er å etablere et felles faktagrunnlag og forståelse for situasjonen til seniorene og status for seniorpolitikken i næringen.

Kartleggingen skal utføres av Proba samfunnsanalyse gjennom spørreundersøkelser rettet mot ledere, ansatte fra 55 år og oppover, tidligere ansatte og tillitsvalgte. En rapport skal være klar før sommerferien, skriver ssp.no

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler