Seks av ti innvandrerne er i arbeid

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Over 390 000 innvandrere var i jobb i fjerde kvartal 2016. Det er 60,2 prosent av innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Arbeidsdeltakelsen varierer etter hvor innvandrerne kommer fra. Blant innvandrere fra andre nordiske land var hele 72,6 prosent i arbeid, mens andelen var 70,1 prosent blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Lavest sysselsetting hadde innvandrere fra Asia (51,9 prosent) og fra Afrika (42,3 prosent). Disse gruppene har et større innslag av flyktninger enn andre regioner, og en del av dem har relativt kort botid i Norge.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler