Risikabelt å jobbe alene

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Blant norske arbeidstakere jobber nesten 1 av 2 (45 prosent) uten kolleger i nærheten halve arbeidsdagen eller mer, ifølge SSB-tall.

Dette gjelder i størst grad menn og personer over 50 år.

Ifølge et Fafo-notat øker alenejobbing faren for ulykker, vold eller trusler direkte og også indirekte gjennom utslaget det kan ha på det psykososiale arbeidsmiljøet å være alene med alle avgjørelser og oppgaver.

Ifølge Arbeidstilsynets skjedde 42 prosent av arbeidsrelaterte dødsfall fra 2011 til og med 2014 under alenearbeid, men tallet kan være høyere, ifølge Arbeidslivet.no.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler