Overvektige har flere sykedager

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Nordmenn i 50-årene med fedme er mer borte fra jobb enn deres jevnaldrende, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overvektige i aldersgruppen 50 til 59 år tar ut tre ganger så mange sykedager som dem med BMI under 30, i gjennomsnitt femten mot fem sykedager i løpet av de siste tolv månedene.

Tallene viser også at røyking ser ut til å påvirke yrkesdeltakelsen negativt, daglige røykere har to sykedager mer enn kollegaer som ikke røyker.

Det å ha minst én kronisk sykdom synes ifølge statistikken å ha enda større negativ påvirkning på det å være i arbeid enn røyking.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler