Over 200 000 midlertidig ansatte

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

I fjor var det 214 000 midlertidig ansatte i Norge. Midlertidig ansettelse er klart vanligst for dem under 30 år og gjelder kvinner i større grad enn menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Andelen midlertidig ansatte var 10 prosent blant kvinner og 7 prosent blant menn i 2016. Bare 3 prosent av arbeidstakere over 40 år var midlertidig ansatt. I aldersgruppen 25-29 år var 15 prosent midlertidig ansatt, mens andelen var 28 prosent i aldersgruppen 15–24 år.

Nær 60 prosent av de som var midlertidig ansatt i 2016, ønsket seg en fast jobb. Av disse igjen er det er klart flertall som også har forsøkt å få fast ansettelse. Ønsket om fast ansettelse, og forsøk på å få det, er omtrent like utbredt blant menn som blant kvinner.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler