Nye tiltak skal hindre trygdeeksport

MEST TIL SVERIGE, POLEN OG DANMARK: Utenlandske statsborgere eksporterte nesten to milliarder norske trygdekroner i 2013. Av dette gikk mest til Sverige (688 millioner), Polen (215 millioner) og Danmark (196 millioner).

Illustrasjon: www.filet.no

En stortingsmelding om eksport av velferdsytelser vil bli lagt fram i løpet av inneværende periode, skriver NTB.

Regjeringen har tidligere åpnet for å prisjustere både barnetrygd og andre velferdsytelser som sendes ut av landet og vil jobbe for at fri flyt av arbeidskraft ikke skal gå på bekostning av bærekraften til norske velferdsordninger.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler