Ny pleiepengeordning får kritikk

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

1. oktober lanserte regjeringen den nye pleiepengeordningen. Med mer enn en halv milliard ekstra i bevilgning vil den nye ordningen sørge for at opptil 9000 nye brukere kan få midlertidig inntektserstatning, dersom man må være borte fra arbeidet for å pleie syke barn.

Andre endringer innebærer et enklere regelverk for å unngå forskjellsbehandling og større fleksibilitet for foreldre som ønsker å delvis være i arbeid.

I tillegg lempes det på sykdomskravet og aldersgrensen økes fra 12 til 18 år for barn i forbindelse med behandling i helseinstitusjon.

Likevel får ordningen kritikk fra flere hold fordi den gir mindre økonomisk støtte til de sykeste. Etter 260 dager reduseres kompensasjonen til 66 prosent av inntekten.

Dermed risikerer foreldre med barn som er innlagt på sykehus over lengre tid å havne i en økonomisk vanskelig situasjon, skriver NRK.no.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler