Norsk fattigdom halveres med offentlige tjenester

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene og bør regnes inn i folks økonomi, foreslår Rolf Aaberge, forsker i Statistisk sentralbyrå.

Til Forskningradet.no påpeker Aaberge at skatten kommer tilbake til husholdene i form av gratis eller subsidierte tjenester.

Både barnehage, skoletjenester, eldreomsorg og flere helse- og sosialtjenester er noe mange bruker. Regnes disse tjenestene inn i folks økonomi reduseres ulikheten i Norge vesentlig, ifølge Aaberge og kollegene hans.

De har regnet seg fram til at fattigdommen i Norge halveres, noe som igjen har en reduserende effekt på barnefattigdommen.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler