Norsk fattigdom halveres med offentlige tjenester

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene og bør regnes inn i folks økonomi, foreslår Rolf Aaberge, forsker i Statistisk sentralbyrå.

Til Forskningradet.no påpeker Aaberge at skatten kommer tilbake til husholdene i form av gratis eller subsidierte tjenester.

Både barnehage, skoletjenester, eldreomsorg og flere helse- og sosialtjenester er noe mange bruker. Regnes disse tjenestene inn i folks økonomi reduseres ulikheten i Norge vesentlig, ifølge Aaberge og kollegene hans.

De har regnet seg fram til at fattigdommen i Norge halveres, noe som igjen har en reduserende effekt på barnefattigdommen.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler