Nedprioriterer psykiatrien

KRITISERER STATSBUDSJETTET: Informasjonsleder Anlov Mathiesen i Mental Helse. Foto: Mental Helse

Den såkalte «gyldne regel» sier at psykisk helsevern og rusbehandling skal ha en større årlig vekst enn øvrig behandling ved sykehus. Dette prinsippet brytes i forslaget til statsbudsjettet for 2017.

Statistikk for 2014 og 2015 viser at mens øvrig behandling og rus økte, ble psykiatrien faktisk redusert med flere titalls millioner. Dette reagerer brukerorganisasjonen Mental Helse kraftig på ifølge ntbinfo.no. 

Informasjonsleder Anlov Mathiesen i Mental Helse, mener dette stiller noen alvorlige spørsmål ved regjeringens visjoner knyttet til det psykiske helsevernet.         

– Ikke bare er det et konkret løftebrudd, men det stiller også noen grunnleggende spørsmål vedrørende den offentlige politiske samtalen. Kan man ta en helseminister helt på alvor innen helseøkonomi når selv såpass enkle og forutsigbare regler brytes uten konsekvenser? Tror vi at dette kunne skjedd med andre og sterkere grupper, for eksempel kreftpasienter, spør Mathisen som forventer politiske reaksjoner og tydelige konsekvenser.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler