Nav opplever klagerekord

(Illustrasjonsfoto: Werner Juvik)

I slutten av september hadde Nav mottatt nær 10.000 klager på servicen. Det er dobbelt så mange klager som i hele 2015.

Fortsetter klagene å komme i samme tempo, vil Nav ende på cirka 13.000 klager i 2017. Det tilsvarer en 150 prosents økning på to år.

– Dette er svært urovekkende. Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, som er forbundsleder i Norges Handikapforbund til Klassekampen.

Reduserte åpningstider og svært begrensede muligheter for å besøke Nav-kontoret medspørsmål uten avtale, er trolig mye av årsaken til klagene, skriver avisen.

Navs egen gjennomgang av klagene viser at 40 prosent går på saksbehandlingstid, mens 36 prosent av klagene omhandler veiledning og oppfølging. 13 prosent av klagene går på manglende tilgjengelighet, mens 11 prosent klager på Nav-ansattes oppførsel.

«Det er leit at klageantallet øker, men vi setter pris på at brukerne melder fra til oss hvis de ikke er fornøyd. Dette er kunnskap vi bruker til å forbedre oss», skriver Kjell Hugvik, tjenestedirektør i Nav i en e-post til Klassekampen.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler