Nav: Mer tid til dem som trenger det mest

(Illustrasjonsfoto: Werner Juvik)

I forbindelse med Velferds notis Kommunikasjonstrøbbel for NAV (som er basert på artikler skrevet av Klassekampen) ønsker Navs Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik å komme med et tilsvar.

I en e-post til Velferd skriver han følgende:

 

I saken «Kommunikasjonstrøbbel for NAV» i Velferd 7. juni, skriver Velferd at NAV bommer i sin nye kommunikasjonsstrategi og at taktikken med å henvise folk til nett og telefon er feilslått. Det er vi uenig i.
Den digitale utviklingen medfører en omlegging av våre arbeidsmåter og gir nytt innhold i tjenestene på NAV-kontoret. Vi endrer derfor åpningstidene for drop-in-besøk. At en stor andel brukere tidligere har møtt opp uanmeldt ved NAV-kontorene, betyr ikke at dette er den beste måten å møte alle våre 2,8 millioner brukere på.
 
De ansatte på Nav-kontorene jobber like mye som før, men bruker nå mer tid til avtalte og forberedte møter – med folk som trenger personlig service. De som ikke trenger dette, henvises til andre kanaler.
Vi må bruke mer tid på dem som trenger oss aller mest. Det kan være unge som ikke har fullført skolen og heller ikke får jobberfaring. Det kan være flyktninger som ikke kan norsk og har  langt igjen før de kan forsørge seg selv. Det kan være eldre som trenger hjelp til selvbetjening. Da er det god ressursbruk  å lose de som kan klare seg selv over på nett og telefon. I første tertial i år søkte tre av fire brukere om alderspensjon i selvbetjeningsløsningen «Din pensjon».
Vi er klar over at ventetiden på telefonen er for lang, men den er i ferd med å bedre seg. Vi jobber med å korte ventetiden  og ansetter flere. Og vi fortsetter arbeidet med å digitalisere tjenestene våre fordi det gir mer tid til dem som trenger det mest.
 
Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler