Mindre psykisk helsehjelp til innvandrerbarn

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien benyttes sjeldnere av etniske minoriteter enn av barn med norskfødte foreldre, ifølge en ny studie fra velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Barn med minoritetsbakgrunn har sannsynligvis ikke færre psykiske problemer enn etnisk norske barn.

– Jeg tror ikke at innvandrerbarn har et lavere behov for hjelp. Jeg tror heller at tilgangen på tjenestene er dårligere for innvandrere, sier NOVA-forsker Dawit Shawel Abebe.

Ulik grad av åpenhet om psykiske lidelser kan også spille inn, mener han.

– Noen innvandrere kan være redde for å miste kontakt med familiemedlemmer hvis de er åpne om problemene sine.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler