Midlertidige stillinger ugunstige for folk med dårlig helse

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i arbeidslivet, ifølge en ny doktorgradsavhandling som er omtalt på forskning.no.

– En deregulering av arbeidsmarkedet med flere midlertidige stillinger og svakere stillingsvern er ikke gunstig for folk med dårlig helse, sier forsker Kristian Heggebø ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I sin avhandling har Heggebø sett på hvordan folk med helseproblemer klarer seg på arbeidsmarkedet i de skandinaviske landene. Hans forskning viser at personer med dårlig helse er overrepresentert blant de som har midlertidige stillinger både i Danmark og Sverige.

– Flere midlertidige stillinger er bra for arbeidsgiver, men det vil ikke fungere som et springbrett for personer som har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet, sier Heggebø til forskning.no.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler