Mange stillinger utlyses ikke offentlig

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Seks av ti bedrifter benytter offentlige kanaler som aviser, stillingsbaser på nett, sosiale medier eller egen nettside når de lyser ut ledige stillinger. Det går fram av Navs bedriftsundersøkelse for 2017.

Fire av ti brukte ikke offentlige kanaler ved siste ansettelse. Det betyr at stillingene ble besatt gjennom intern rekruttering, eget nettverk, ved at personen som ble rekruttert selv tok kontakt, eller ved bruk av bemanningsbyråer og CV-databaser på internett.

Bruken av offentlige kanaler varierer etter bransje. Slike kanaler ble brukt for 92 prosent av ansettelsene i offentlige forvaltning og 85 prosent i helse- og sosialtjenester. I bygg- og anlegg ble bare 31 prosent av stillingene utlyst offentlig, og i jordbruk, skogbruk og fiske var andelen bare 22 prosent.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler