Mange funksjonshemmede ber om hjelp

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad. Foto: FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mottok godt over tusen henvendelser til sitt rettighetssenter i fjor.

Om lag en tredel av henvendelsene gjaldt Nav-saker. Deretter var det flest henvendelser om omsorgstjenester, der mange saker gjaldt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

– Vi ser at det er et stort behov for rettshjelp blant funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding.

FFOs Rettighetssenter er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende på telefon og e-post.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler