Lunken holdning til IA-avtalen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Halvparten av LOs tillitsvalgte mener at de har et godt samarbeid med sin arbeidsgiver om IA-avtalen, skriver arbeidslivet.no.

En ny undersøkelse viser at under 40 prosent svarer at avtalen fungerer som et verktøy for å oppnå målsettingene.       

Kun 15 prosent sa seg helt enige i påstanden «Min virksomhet er opptatt av å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet».

18 prosent var delvis enige. Nesten 70 prosent svarte at de hadde fått opplæring i IA-arbeidet, men mange er misfornøyde med hva IA-avtalen har ført til, som for eksempel et strengt og lite effektivt system når det gjelder oppfølging av sykmeldte.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler