Lavere sysselsetting etter økt kontantstøtte

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt. Foto: Nyebilder.no

Økningen i kontantstøttesatsen for ettåringer i 2014 har hatt en negativ effekt på sysselsettingen blant kvinner, viser en fersk analyse fra Nav.

Mødre med barn i kontantstøttealder jobber fem til seks prosentpoeng mindre enn de ville gjort uten satsøkningen.

– Inntektsnivå og tilknytning til arbeidslivet ser ut til å spille en avgjørende rolle. Jo lavere inntekt, jo mindre sannsynlig er det at kvinner kommer tilbake i jobb etter at de har fått barn, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

Det er spesielt mødre med innvandrerbakgrunn som har minst sannsynlighet for å være ute i arbeid 16 måneder etter fødsel. Det har likevel vært en kraftig nedgang i antall mottakere av kontantstøtte siden innføringen i 1998.

Åsholt tror bedre barnehagedekning og økt etterspørsel etter arbeidskraft kan være årsakene til det. Blant fedre ser ikke endringene i kontantstøtteordningen ut til å ha hatt noen effekt på sysselsettingen.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler