Lange mottaksopphold hindrer ikke integrering

Illustrasjonsfoto: Werner Anderson

Det er en påkjenning for flyktninger å bli boende lenge i mottak, men det går ikke ut over integreringen, ifølge en ny Fafo-rapport.

Den tar utgangspunkt i flyktninger som ankom Norge mellom 2005 og 2010, og viser at flyktninger i gjennomsnitt bor nesten to år i mottak før de blir bosatt i en kommune.

De fleste opplever ventetida som uforutsigbar, mange blir passive og under halvparten av flyktningene er i arbeid åtte år etter ankomsten til Norge. Likevel kommer ikke de med lang botid dårligere ut enn andre.

– Nei, de som har sittet lenge i mottak kommer, overraskende nok, i like stor grad i arbeid som de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i Fafo til NRK.no.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler