Lange mottaksopphold hindrer ikke integrering

Illustrasjonsfoto: Werner Anderson

Det er en påkjenning for flyktninger å bli boende lenge i mottak, men det går ikke ut over integreringen, ifølge en ny Fafo-rapport.

Den tar utgangspunkt i flyktninger som ankom Norge mellom 2005 og 2010, og viser at flyktninger i gjennomsnitt bor nesten to år i mottak før de blir bosatt i en kommune.

De fleste opplever ventetida som uforutsigbar, mange blir passive og under halvparten av flyktningene er i arbeid åtte år etter ankomsten til Norge. Likevel kommer ikke de med lang botid dårligere ut enn andre.

– Nei, de som har sittet lenge i mottak kommer, overraskende nok, i like stor grad i arbeid som de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i Fafo til NRK.no.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler