Lange mottaksopphold hindrer ikke integrering

Illustrasjonsfoto: Werner Anderson

Det er en påkjenning for flyktninger å bli boende lenge i mottak, men det går ikke ut over integreringen, ifølge en ny Fafo-rapport.

Den tar utgangspunkt i flyktninger som ankom Norge mellom 2005 og 2010, og viser at flyktninger i gjennomsnitt bor nesten to år i mottak før de blir bosatt i en kommune.

De fleste opplever ventetida som uforutsigbar, mange blir passive og under halvparten av flyktningene er i arbeid åtte år etter ankomsten til Norge. Likevel kommer ikke de med lang botid dårligere ut enn andre.

– Nei, de som har sittet lenge i mottak kommer, overraskende nok, i like stor grad i arbeid som de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i Fafo til NRK.no.

Siste fra Velferd.no

Leder

«Når fagskolene har hatt lav status og i tillegg vært holdt utenfor det gode høgskole- og universitetsfelleskap, har vi fått en miks som i praksis systematisk har svekket yrkesfaglig utdanning i Norge» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Tett oppfølging på en vanlig arbeidsplass dobler sjansen for at personer med alvorlige psykiske lidelser kommer ut i jobb, sammenlignet med tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler