Kraftig økning i Nav-klager

Illustrasjonsfoto: Werner Juvik

Antall serviceklager til Nav økte med hele 35 prosent i fjor, viser Navs klagestatistikk. En serviceklage er en klage på hvordan man har opplevd kontakten med Nav.

I 2015 ble det registrert 5196 serviceklager på den statlige delen av Nav. I fjor økte klagetallet til 7035.

Drøyt 40 prosent av brukerne oppgir at serviceklagen gjelder «veiledning, informasjon og oppfølging», mens litt over 30 prosent mener at servicen er for dårlig når det gjelder «saksbehandlingstid og svartid». Snaut 20 prosent klager på «Nav-ansattes oppførsel».

Det er mottakere av arbeidsavklaringspenger som klager mest, etterfulgt av mottakere av dagpenger og sykepenger.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler