Kraftig nedgang i ung arbeidsløshet

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

5000 unge under 30 år har gått fra arbeidsløshet til jobb det siste året. På landsbasis har lediggangen blant unge gått ned med 21,4 prosent, melder NRK.

I 2017 var 22 000 unge under 30 år utenfor jobb- eller utdanningsløp. Nav ser nå resultatene av målrettet satsing for å få unge i arbeid, sier Nav-direktør i Buskerud Elisabeth Holen til NRK.

Tiltak som egne ungdomsteam ved NAV-kontorene, 1000 ekstra tiltaksplasser, aktivitetsplikt hos ungdom som mottar sosialhjelp, jobbklubber, arbeidstreningsplasser og jobbmesser, er noen tiltak Holen mener har fungert.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler