Kortere vei fra asylmottak til jobb

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Vi ønsker at flyktningene skal komme i jobb så fort som mulig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I september startet utprøvingen av et nytt elektronisk verktøy der flyktninger selv registrerer sin kompetanse og arbeidserfaring mens de sitter i mottak.

– Tidlig kompetansekartlegging kan bidra til å avdekke utdanningsnivå, arbeidserfaring, språkerfaring og annen relevant kompetanse, slik at det kan legges til rette for målrettede tiltak, som opplæring eller arbeid, sier Røe Isaksen.

Det skal være frivillig å registrere sin kompetanse, men tilbudet skal gis til alle flyktninger over 16 år som bor på mottak, privatboende asylsøkere og kvoteflyktninger. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har utviklet kartleggingsverktøyet i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler