Kontroll over eget arbeid motvirker fravær

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kontroll over egen arbeidssituasjon og godt sosialt klima bidrar til å redusere sykefraværet.

Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på sykefravær, som er omtalt på forskning.no.

Gjennomgangen er foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og viser blant annet følgende. Den viser at kombinasjonen av høye krav og liten kontroll med egen arbeidssituasjon bidrar til økt fravær. Det samme gjør trakassering.

Det har vært rettet altfor lite oppmerksomhet mot slike forhold i sykefraværsdebatten, mener avdelingsdirektør Stein Knardahl ved STAMI.

– Arbeidsgivere og ledere må begynne å tenke på hvordan de kan øke arbeidstakernes selvbestemmelse, sier han til forskning.no.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler