Jobbskifte kan dempe sykefravær

MEST FOR DE RESSURSSTERKE: Økt bruk av gradert eller delvis sykmelding skal hindre lange passive trygdeløp som ender med frafall fra arbeidslivet. Det er de med høy utdannelse og gode jobber som i størst grad får gradert sykmelding, skriver Solveig Osborg Ose i denne velferdkommentaren.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En studie gjennomført for Kommunenes Sentralforbund viser at bytte av jobb kan gjøre at langtidssykemeldte eller personer med gjentakende sykefravær kommer tilbake i arbeid.

Det skriver Arbeidslivet.no.

Undersøkelsen er viet kommunalt ansatte innen pleie og omsorg og barnehager og viser at jobbskifte kan ha en positiv innvirkning på sykefraværet hvis skifte av jobb oppfattes som en positiv mulighet og arbeidstaker får riktig og nødvendig veiledning.

Undersøkelsen viser også at de spurte etterlyser mer innsats fra Nav og innspill fra fastleger overfor arbeidsgiver.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler