Innvandrere jobber lenger enn nordmenn

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Innvandrere går i mindre grad av med førtidspensjon når de fyller 62 år enn ikke-innvandrere, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rapporten tar for seg innvandrere i alderen 50-66 år, med minst 10 års botid i Norge. Det at innvandrere jevnt over har færre opparbeidede pensjonsrettigheter som 61-åringer, betyr at de har mer å vinne på å fortsette i arbeid enn ikke-innvandrere.

De tiltak som kom med pensjonsreformen ga derfor også mindre ekstra stimulans for innvandrere til å fortsette i arbeid jamført med ikkeinnvandrere, ifølge SSB.

Siste fra Velferd.no

Leder

«Hvis den nyvalgte regjering skal unngå økte skatter og avgifter, er det nærliggende å tro at noen må betale uansett» skriver Velferds avtroppende redaktør.

Statsbudsjettet 2018

I statsbudsjettforslaget for 2018 ønsker regjeringen å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. – Forslaget viser manglende forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler