Innvandrere gir mer innovasjon

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Bedrifter som ansetter høyt utdannede innvandrere samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative. Det fastslår postdoktor Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim ved Universitetet i Stavanger i en artikkel i Aftenposten.

«Utenlandsk arbeidskraft besitter en annen type kunnskap og nettverk enn etnisk norske. Det kommer bedriftene til gode», skriver hun.

Ledere i over 500 norske bedrifter er spurt om hvem de samarbeider med og hvordan de samarbeider i innovasjonsprosesser. Bedrifter der lederne oppgir at de har utenlandske ansatte, samarbeider med en større bredde av internasjonale partnere.

Den positive sammenhengen mellom utenlandsk arbeidskraft og internasjonalt samarbeid gjelder særlig for arbeidskraft fra EU-land i Vest-Europa.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler